Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!


Пазарни акценти / Прегледи

Siemens и IBM – партньори в развоя на облачно базирани решения за енергиен мениджмънт от най-ново поколение

29.03.2016 г.


Направление Сградни технологии на Siemens и IBM обявиха намерението си за съвместна разработка на облачно базирани решения, които ще съчетаят професионалния опит на Siemens в сградните системи и възможностите на IBM в областта на компютърните мрежи на физически обекти IoT (InternetofThings). Целта е да се използва максимално потенциалът на сградите, а чрез данните от тяхната експлоатация да се постигне енергийна ефективност във всички аспекти от използването им.Интелигентното управление на сградите се развива в синхрон с новите технологии, например изчисления в облачна среда, анализ на данните и интелигентни полеви устройства, което води до сливане на реалния и виртуалния свят в рамките на архитектурната среда. Този подход осигурява по-голяма прозрачност и гъвкавост в процеса на вземане на решения, като същевременно повишава ефективността и намалява разходите, което от своя страна има положителен ефект върху печалбите.

 

Siemens интегрира софтуера на IBM, направление Watson IoT, включващ анализ и управление на активи, в облачната платформа Navigator за енергиен мениджмънт и устойчиво развитие. Тази комбинация е в услуга на клиентите в много отношения, включително:

  •  - Собствениците и управителите на недвижими имоти могат да използват вътрешните и външни данни от платформата Navigator на Siemens, за да сравнят ефективността на своите сгради с подобни, както и да прогнозират текущите експлоатационни разходи;

  •  - Чрез анализ и диагностициране на грешките на базата на прогнозни аналитични методи могат да се предотвратят потенциални проблеми;

  •  - Посредством текстови анализ за потвърждаване коректността на сметките могат да се идентифицират грешки във фактурирането и да се подобри качеството на данните;

  •  - Мобилните приложения позволяват извършването на енергийни одити и изготвянето на доклади от произволна точка.

 

В момента на пазара няма друго подобно софтуерно решение, което да използва решения на доставчик на услуги като Siemens за оптимизиране работата на различни системи“, споделя Матиас Ребелиус, главен изпълнителен директор на направление Сградни технологии на Siemens. „Взаимодействието на нашата платформа Navigator със софтуера на IBM съчетава доказания опит на Siemens в областта на оптимизиране на енергопотреблението и ефективността на сградите със системите за управление на недвижими имоти и активи на IBM – една печеливша комбинация, която драстично ще подобри производителността на сградите“, допълва той.


Платформата Navigator на Siemens включва пакет от услуги за подобрен мониторинг на ефективността на сградните системи, регистриране на енергийните нужди и потреблението на всяка отделна сграда, комплекс от сгради и дори за пълното портфолио от недвижима собственост на една фасилити компания. Благодарение на интегрираните технологии IoT на IBM, в платформата Navigator потребителите ще имат на разположение лесен за употреба интерфейс и ще могат да се възползват от разширените възможности за анализ и надеждна обработка на данните за своето портфолио от недвижими имоти. Платформата Navigator може да се интегрира и в други системи, например в системата за управление на сгради Desigo CC на Siemens и в системи на други производители. Новата функционалност в Navigator ще бъде внедрявана пакетно през следващите години. Първите версии са планирани за май и октомври 2016 г.


Свързаните обекти са навсякъде . Независимо дали става въпрос за болнични легла, железопътни линии, автомобили или сгради, всички те генерират огромно количество данни, които могат да бъдат анализирани, за да се получи бърза и практична информация“, коментира Хариет Грийн, генерален мениджър на Watson IoT, Education&Commerce, IBM. „Siemens и IBM обединиха професионален опит и знание за ефективността на интелигентните сгради и прогрес в областта на облачно базираните компютърни мрежи на физическите обекти, като с това променят не само двете компании, но и цялото общество.“


Сътрудничеството ни ще постави солидна основа за развитие на по-голяма екосистема, която ще даде възможност и на други доставчици да усъвършенстват услугите и решенията, които ние предлагаме на нашите общи клиенти, чрез подобрени характеристики и иновации“, допълва още Матиас Ребелиус.


Секторът на недвижимите имоти полага само началото в областта на анализа на разширена база данни за осигуряване на надеждни резултати и опростяване процеса на вземане на решения. Експлоатационните разходи са 71% от общите разходи на сградата и често са вторият по големина разход във финансовите отчети на големите компании и организации. Собствениците и управителите на сгради вече могат да вземат решения на базата на пълния експлоатационен цикъл на недвижимата собственост, за да прогнозират тенденциите в енергийната им ефективност, както и да предвиждат проблеми в системите, като по този начин оптимизират надеждността, ефективността и устойчивостта на сградите.


Siemens продължава да инвестира сериозно в цифровизацията и разработи платформата Sinalytics за анализ на перспективни и прогнозни данни в различни отрасли. Направление Сградни технологии на Siemens съчета своите възможности за анализ със софтуерни инструменти на IBM, като създаде софтуерна платформа за енергиен мениджмънт и устойчивост от ново поколение Navigator, поддържана от Sinalytics.

 

Източник на снимковия материал: Siemens, направление Сградни технологии

Още от ОВК