Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!


Пазарни акценти / Прегледи

TÜV AUSTRIA Academy Мениджмънт програма за България

TÜV AUSTRIA Academy Мениджмънт програма за България е създадена в партньорство между TÜV AUSTRIA Academy и ХуМан Институт за хуманистичен мениджмънт България, съобщи за Инженер.bg проф. д-р Веселин Кънчев, председател на ХуМан Институт за хуманистичен мениджмънт България. „Тя е разработена на базата на ноу-хау на TÜV AUSTRIA Academy и е адаптирана към потребностите на българския пазар. Програмата е насочена към практикуващи мениджъри и служители с потенциал за развитие, които се стремят към ефикасност в работата си“, допълва той.

Успешно завършилите програмата получават TÜV AUSTRIA Business Manager Сертификат в съответствие с ISO/IEC 17024, издаден от TÜV AUSTRIA Cert. „Това е високо реномирана международна сертификационна и мониторингова група, част от топ-институциите в света, предоставящи независимо сертифициране“, пояснява проф. Кънчев.

„Съдържанието на модулите е съобразено с настоящите и бъдещите потребности на индустрията и икономиката. Практическата насоченост, важността на разглежданите теми, представянето им от успешни в работата си действащи мениджъри и експерти от България и Европейския съюз, осигурява реални възможности за ефективна подготовка на участниците за предизвикателствата на работното ежедневие в бизнеса“, допълва той.


Програмата предвижда обучение по мениджмънт

обогатяващо и разширяващо лидерската и мениджърска експертиза на участниците. „Те са въвеждани в ключови концепции от икономикс, право и маркетинг, с цел обогатяване на уменията си за работа с клиенти и комуникация, както и запознаване с модели и практики от управление на проекти и развитие на човешките ресурси. Работният език на програмата е български“, коментира проф. Кънчев.

Програмата включва пет присъствени модула, сертификационен модул, HILL International личностен профил, и бонус модул - уебинар. Гост-референти са български и чуждестранни мениджъри и експерти, с доказан практически опит и фасилитаторски умения.

Продължителността на Програмата е пет месеца – общо 16 присъствени дни и един ден за сертифициране.


Източник на снимковия материал: Официален сайт на ХуМан Институт за хуманистичен мениджмънт.

Още от ОВК