Новини

Изложба Химия от МТП-Пловдив и тази година ще маркира най-новите тенденции в химическата индустрия

10.08.2018 г.

Изложба Химия запознава специалистите в бранша с иновативните продукти, в съответствие със съвременните световни стандарти за качество и безопасност на химическите изделия. Специализираното изложение и тази година ще заеме своето място в палатите на Международен технически панаир – Пловдив, който традиционно ще посрещне своите гости в края на септември. Изложба Химия среща бизнес интересите на производители и търговци от сферата на химическата промишленост. 


 

Специализираното изложение предоставя възможност пред специалистите от бранша да се докоснат до иновативни химически продукти и решения, които отговарят на актуалните изисквания за качество и безопасност. Изложбата се развива в синхрон с най-новите тенденции в областта на производството и приложението на химическите продукти в промишлеността и бита. Тук посетителите ще могат да се запознаят с последните технологии на съвременното производство на неорганични вещества, както и с продукти и полупродукти на органичния синтез.


Производството на агрохимикали е важен отрасъл в химическото производство, с оглед изхранване на нарастващото население на земята. Тук се наблюдава насоченост към създаване на по-безопасни, съвместими с природата химически продукти, част от които могат да бъдат забелязани на изложбата. Производството на почистващи средства, представени на изложението, също среща подобни предизвикателства – стремежът е те да са не само ефективни, но и изцяло съобразени с нарастващите по строгост екологични норми.


Изложбата ще представи и химически продукти, които отговарят на високите стандарти за качество на каучуковите и пластмасовите изделия. Навлизането на биоразградимите найлонови продукти и пластмаси поставя нова линия на поведение, с която се съобразяват потребители и производители.


Успоредно с машините и апаратите за химическата промишленост, изложение Химия ще обърне специално внимание и на лабораторните прибори и апаратура, свързани с химическото производство. Форумът е ценен източник на информация за новите реактиви и разтвори с лабораторно приложение, както и за багрилата и спомагателните средства в промишлеността.

 

Източник на снимковия материал: Международен панаир Пловдив, Pixabay

Още от Панаир 2018