Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Продукти

Световната икономика трябва да преосмисли подготовката на кадри за утрешния ден


Степента на развитие на автоматизацията в днешно време означава по-добри и с по-голяма важност работни места за хората. За да се постигне тази цел обаче, е необходим съгласуван подход към образованието и обучението, които да осигурят максимално използване на възможностите на бързо развиващите се технологии за автоматизация на процесите. „Резултатите от направеното проучване от ABB и направлението The Economist Intelligence Unit на авторитетната медийна компания The Economist Group „Индекс за готовност за автоматизация” акцентират върху необходимостта от образование и класират 25 държави, в зависимост от готовността им за внедряване на най-новите тенденции в тази област”, информираха за Инженер.bg от АББ България.Днес светът не се стреми към бъдещето, той вече живее в него. Разработването на интелигентни технологии, като роботиката, или пък такива, които използват изкуствен интелект (ИИ), вече не означава само автоматизация на конвейерната линия. Фабриките се управляват по-ефективно с усъвършенствани технологии за автоматизация, които включват прогнозно техническо обслужване и колаборативни технологични операции. ABB разработи интелигентна сензорна технология за нисковолтови електродвигатели, помпи и също така отскоро за лагери, намалявайки непланираните престои с до 70%. Това дава своето отражение не само на производството, но и на обществото като цяло!Докладът от проучването на ABB и The Economist Intelligence Unit установи, че дори големите световни икономики, които вече са внедрили новите технологии, все още трябва да преосмислят действията си за подготовката на работни кадри за утрешния ден.

 

Изследването "Индекс за готовност за автоматизация (The Automation Readiness Index: ARI): Кой е готов за идващата вълна от иновации?" класира 25 държави в зависимост от успешното им внедряване на интелигентни технологии за автоматизация. Експертна група избира най-големите икономики в света (Г-20), включваща по-голямата част от страните с висок среден доход на глава от населението (десет страни), страни със среден доход (седем страни) и две страни с по-нисък среден доход (Индия и Индонезия). Те се смятат за по-изложени на промените, предизвикани от автоматизацията и затова е по-вероятно да разработват иновативни технологии и да внедряват най-добрите практики. Допълнителните държави са избрани след консултация с експертната група на принципа за уместност и географско разположение. Естония и Сингапур бяха избрани въз основа на техния прогрес по отношение на цифровизацията и като потенциални източници на добри практики. Колумбия, ОАЕ, Малайзия и Виетнам са избрани да представляват нововъзникващи ключови икономики от Латинска Америка, Югоизточна Азия и Близкия изток.

 

 

Според доклада, Южна Корея, Германия и Сингапур водят класацията като най-подготвените държави за безпроблемно внедряване на интелигентна автоматизация в своите икономики. Други държави, които са в челната десетка, са Япония, Канада, Естония, Франция, Великобритания, САЩ и Австралия.

 

Към днешна дата няма нито една промишленост, в която да няма автоматизация под каквато и да е форма. Въпреки това проучването установява, че много държави по света не са готови да се възползват напълно от възможностите и предизвикателствата, които поставят бързо развиващите се технологии. Докладът изтъква значението на програмите за обучение, които подготвят настоящите и бъдещи работници за работа с все по-автоматизирани технологични процеси. В него се отправят препоръки, дори към държавите начело в класацията, че „трябва да се разработят още по-ефективни образователни политики и програми за обучение, както и да бъде поставен нов акцент върху непрекъснатото обучение в хода на кариерата на работника”.

 

Фактът, че равнището на безработица в Южна Корея, Германия и Сингапур е под средните стойности в световен мащаб, показва, че адаптирането на автоматизацията не води до загуба на работни места. Експерти от проучването ARI казват, че използването на автоматизация при извършването на повтарящи се задачи ще създаде работни места с по-голяма важност, като по този начин ще увеличи удовлетвореността от работата.

 

 

Като водещ световен лидер в дигиталните технологии, ABB е в челните редици по разработването на продукти и услуги, които стимулират производителността в областта на електрическите мрежи, продуктите за електрификация, индустриалната автоматизация, роботиката и електрическата мобилност. Портфолиото от цифрови решения за мониторинг и контрол на автоматизираните системи ABB Ability на компанията подпомага производителите да организират фабрики за бъдещето, като позволяват на клиентите да събират голям обем от данни и да ги управляват ефективно.

 

Друг пример е колаборативният робот YuMi на ABB , който е пример за промяна на парадигмата за сътрудничеството между робот и човек. Роботите YuMi с две манипулиращи рамена заедно с новия YuMi с едно манипулиращо рамо увеличават гъвкавостта на производството, чрез съвместна дейност на човек и робот, като същевременно отключват пълния потенциал на дигиталното производство.

 

 

Технологиите на ABB помагат на компаниите по целия свят да извлекат максимална полза от автоматизацията. ABB пряко се е ангажирала с възможностите и предизвикателствата на изкуствения интелект и индустриалната автоматизация. Увеличаването на човешкия потенциал с иновативни технологии по отговорен начин и същевременно постоянно образование и обучение, е пътят, който стимулира просперитет и растеж за цялото човечество.


Повече информация за АББ България ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!Източник на снимковия материал: АББ България, ABB

Още от Роботи