Статии

Авторитетни браншови организации се включват активно в Архитектурно-строителната седмица

29.01.2019 г.

Предстоящата Архитектурно-строителна седмица, с помощта на активното сътрудничество на участниците и браншовите организации, ще се превърне в иновативно пространство и пълноценен професионален форум за високи технологии, представени чрез съпътстващи събития като конференции, семинари, кръгли маси, демонстрации на нови материали, подходи и тенденции. „Активната дейност на партньорите ни в лицето на браншовите организации е изключително положителна тенденция за сектора“, заявиха за Инженер.bg организаторите от Интер Експо Център.


 

В същината на успешното представяне на пълния потенциал на съвременното строителство през последната година, е съсредоточаването на усилията в поддържане и надграждане на дългогодишни бизнес партньорства и създаване на нови. Участие във форума Архитектурно-строителна седмица ще вземат престижни и утвърдени организации в бранша като: Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС), Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“, Български съвет за устойчиво развитие, Асоциация на професионалните озеленители в България, както и редица образователни институции.


 

„Съпътстващите събития са онази важна предпоставка, която добавя към едно изложение допълнителен елемент на професионализъм. Това е причината да концентрираме действията си в тази посока, както и в тясно сътрудничество с участници и браншови организации. Бизнес събитието ще разгърне потенциала си, обръщайки внимание на иновативни подходи и тенденции и създавайки оптимални условия за всяка компания в строителния сектор“, коментираха още организаторите.

 

Източник на снимковия материал: Интер Експо Център

 

 

Още от WaterTech 2019