Анализи / Техн. решения

  • ВИДЕО: Базово изискване за спринклерните инсталации е да осигуряват безопасност

    ВИДЕО: Базово изискване за спринклерните инсталации е да осигуряват безопасност

    Семинар представи принципи и специфики при проектирането на съвременни спринклерни системи. Специално внимание бе обърнато на утвърдените международни стандарти в областта на спринклерните инсталации. Основният акцент в разгледаната тематика бе поставен върху базовото изискване една противопожарна инсталация да осигурява безопасност. Домакин на събитието бе Адара Инженеринг, дистрибутор на Grundfos за България.

  • Проект за повишаване качеството на ВиК услугите във Велико Търново

    Проект за повишаване качеството на ВиК услугите във Велико Търново

    Проектът предвижда изграждане и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи на територията на град Велико Търново. Срокът за реализация на проекта е 2013 г. Общата му стойност е 45 млн. лв.

Още от ВиК