Дискусии / Позиции

 • Мембранните технологии в хранително-вкусовата индустрия

  Мембранните технологии в хранително-вкусовата индустрия

  Млечната промишленост е една от първите, признали ефективността на методите за преработка на млечните суровини с помощта на мембранни технологии за разделяне, сгъстяване и концентрация на продуктите. Инженер.bg се обърна към трима утвърдени специалисти в областта - инж. Р. Стефанов, инж. Б. Кючуков и д-р ф.м.н. И. Варзанов, за коментар относно спецификите на мембранните технологии и приложенията, в които използването им е най-ефективно.

 • ACHEMA 2012 г. очерта техническите и пазарните тенденции в индустриалните помпи

  ACHEMA 2012 г. очерта техническите и пазарните тенденции в индустриалните помпи

  Инж. Румен Караиванов, управител на Стерлинг ЗИХИ България,с коментар пред Инженер.bg за комплексните решения, предлагани от водещите производители, за актуалността на темата за енергийната ефективност, за навлизането на китайски производители на индустриални помпи на европейския пазар, както и за разликите между българските и европейските критерии при избора на помпи.

 • Предстои приемането на Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

  За изходна база при подготвянето на проекта са използвани разпоредбите на българското законодателство и изискванията на редица европейски стандарти, въведени в българската нормативна уредба, уточняват от МОСВ. В предложения вариант са разписани основните изходни данни и документи, необходими за изработване на проект за пречиствателна станция за отпадъчни води.

 • Определящото за образуване на ледени висулки е къде се събира водата от покривните плоскости

  Определящото за образуване на ледени висулки е къде се събира водата от покривните плоскости

  Инж. Георги Колчаков, председател на секция „Конструкции на сгради и съоръжения“ към КИИП коментира в Инженер.bg какви са техническите решения, чрез които може да се предотврати образуването на изключително опасните ледени висулки от покривите през зимните месеци.

 • Критерии за избор на помпа за кладенец или сондаж

  Екипът на Грундфос България с експертно мнение в отговор на въпрос, зададен от проектант по ВиК към Инженер.bg, за избора на помпа за битово водоснабдяване от кладенец или сондаж.

Още от ВиК