Безплатна регистрация за втората балканска конференция за 3D принтиране - Additive days 2020, 20 - 23 февруари, Sofia Tech Park!

Събития

БАВ стартира дейностите по проекта WATenERgy CYCLE със закупуване на специално оборудване и работа на терен

28.08.2019 г.Пилотните дейности по международния проект WATenERgy CYCLE са вече факт. Българска асоциация по водите (БАВ), като партньор на инициативата, стартира изпълнението им у нас, като закупи оборудване за мониторинг и инспекция на водопроводна и канализационна мрежа и откриване на скрити течове и проведе работа на терен с него. „С изпълнението на дейностите допринасяме за общата цел на WATenERgy CYCLE, а именно – да се даде решение на транснационални проблеми, свързани с водоснабдяването на територията на Балканите и Средиземно море (BalkanMeD)“, съобщиха за Инженер.bg от БАВ.

 

Участието на БАВ в WATenERgy Cycle е свързано със закупуването на специализирано оборудване, което може да се раздели условно в три групи:


Група 1: Уреди за откриване на течове:


 - Корелатор за локализиране на течове – 1 брой;

 - Земен микрофон за точно локализиране на мястото на теча – 1 брой.


Група 2: Уреди за мониторинг на водопроводната мрежа:


 - Логер с вграден датчик за налягане до 25 bar – 6 броя;

 - Преносим ултразвуков разходомер – 1 брой;

 - Система от логери за регистрация на шум във водопроводната мрежа – 1 комплект.


Група 3: Уреди за мониторинг на канализационната мрежа:


 - Камера за бърза инспекция на канализационната мрежа –1 брой;

 - Разходомер за регистрация на потока в канализационни мрежи – 1 брой.По-нататък дейността включва и провеждане на теоретично обучение за работа с оборудването от висококвалифицираните преподаватели в Центъра за професионално обучение „Водоснабдяване и канализация“ (ЦПО ВиК) на БАВ.

 

Ето и какво е изпълнено до момента:


 1. Инсталиран е преносим ултразвуков разходомер на входа на определена зона, както и на логери, регистриращи шум и налягане. Данните от замерванията са отчетени и анализирани.

 


 2. На база получената информация от предходната стъпка е избран конкретен участък с наличието на потенциални аварии, където е приложена апаратура за тяхната точна локация, включваща корелатор и земен микрофон за точно локализиране на течове.


 3. На вход ПСОВ (пречиствателна станция за отпадъчни води) е инсталиран разходомер за измерване нивото на отпадъчните води. А участък от канализацията е инспектиран с помощта на специализирана камера.

 


„С тези дейности доказахме ползите от подобна апаратура за намаляване загубите на вода и повишаване на енергийната ефективност. След окончателното приключване на проекта, оборудването ще продължи да служи на ВиК оператори в цялата страна“, посочиха от БАВ.

 

Проектът WATenERgy CYCLE е съфинансиран от Европейския съюз и Националните фондове на участващите страни и е провокиран от основните проблеми в района BalkanMeD, включващи все по-малко споделяни трансгранични водни ресурси и необходимостта от по-бързо адаптиране към промените в климата.


Източник на снимковия материал: Българска асоциация по водите 

Още от ВиК