Внедрявания

Алмекс-БГ: В Египет възстановяват „здравето“ на река Нил с доказана измервателна технология на Xylem

25.04.2019 г.


Божественият дар на Египет – река Нил, е причината този район, предимно зает от пустиня, да има своя плодороден рай. Дори в исторически план, до голяма степен Египет дължи своето величие именно на реката. Днес Нил е все толкова важен за местните хора, но заради напредъка на индустрията и свръхурбанизираните територии, каквато е тази на Кайро например, водното тяло понася и негативните влияния от човешката дейност. „Осъзнали това, експертите в Египет инициират действия за промяна. Днес, благодарение на технология за мониторинг на Xylem, 20 локални станции изпращат данни за състоянието на водата директно до ресорното министерство на всеки 30 минути“, заявиха за Инженер.bg от фирма Алмекс-БГ, официален представител на Xylem Water Solutions у нас.Река Нил осигурява около 95% от водата на Египет, като напоява посевите, захранва индустрията и доставя питейна вода за почти цялото 99-милионно население. В своя път, дълъг 6600 km, реката предоставя безценните си води, но в същото време поема с тях и огромно количество замърсявания. Канализационни отпадъци от столицата Кайро, необработени технологични води от различни производства, човешката дейност и други източници на замърсявания оказват силно негативно влияние върху живия организъм на реката.


Значителното наличие на водорасли задушава речното корито и забавя движението на водата. Високите температури, необичайните стойности на рН, високите нива на разтворена органична материя, химикалите от лошо обработени промишлени и канализационни води допълнително утежняват ситуацията и изправят специалистите пред истинско предизвикателство“, обясниха от Алмекс-БГ, като допълниха: „Положението е такова, че е застрашено здравето на населението, при това от увреждания като бъбречна и чернодробна недостатъчност. В опасност е възможността на египтяните да живеят нормално“.


Обстоятелствата карат правителствените органи на Египет да предприемат разработката и изпълнението на пакет от мерки за предпазването на река Нил от замърсяване. Освен че се въвежда законово задължение всички, които заустват води в реката, да следят за тяхното качество, министерството започва да полага усилия в посока самото то да следи за състоянието им. Ето как през 2016 г. стартира програма за мониторинг, която днес обхваща около 1000 km от протежението на реката. Проектът стартира от горното течение и се развива в посока делтата на Нил.


Към момента са инсталирани 20 сонди за мониторинг EXO2 на YSI, бранд на Xylem. На всеки 30 минути те отчитат широк спектър от параметри за качество на водата, включително температура, проводимост, соленост, общо количество разтворени вещества, разтворен кислород, рН разтворено органично вещество. Данните се предават на Министерството на околната среда чрез клетъчен сигнал“, разясниха от българското дружество. Според специалистите измерванията в такива интервали улавят по-добре краткосрочните събития, които иначе биха били пропуснати. В същото време мониторингът на няколко параметъра едновременно може да изведе модели на зависимости между отделните показатели, така че да се получи по-цялостна картина на ситуацията.


За събиране на данните от всички наблюдавани точки експертите в Египет разчитат на софтуера Storm Local, тъй като той предоставя връзка от точка до точка, което го прави по-сигурен от качването на данни в облак.


„Колегите в Египет са фокусирали усилията си изключително върху подобряване на „здравето“ на Нил. Най-дългата река в света е била и винаги ще бъде източник на живот, затова доброто му състояние е от глобално значение. Радваме се, че именно с технологията на Xylem сме с една стъпка по-близо до това“, коментираха в заключение от Алмекс-БГ.


Повече информация за Алмекс-БГ ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Алмекс-БГ, Xylem 

Още от ВиК