Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Внедрявания

Алмекс-БГ: Италианска винарна редуцира с 50% енергията за локалната си ПСОВ с оборудване на Xylem

27.03.2020 г.


Десет милиона бутилки вино годишно – толкова е капацитетът на Castello Banfi, италианска винарна, която произвежда прочутото вино Brunello di Montalcino. В сезона на реколтата съоръженията са максимално натоварени. Именно тогава значително се покачва и количеството отпадъчна вода, която винарната пречиства със собствена локална станция. А как енергията използвана за третиране на тези води е намалена с цели 50% благодарение на оборудване на Xylem, за Инженер.bg разказаха от фирма Алмекс-БГ – официален представител на датския производител у нас.


Винарната Castello Banfi се намира в Монталчино, Италия - район, който е известен с уникалните си почва и микроклимат. Имението обхваща 2830 ha, като върху една трета от тях се отглеждат лозя, а останалата част е заета от маслинови гори, овощни градини със сливови дървета и гора.


„В своето развитие винарната непрестанно търси правилния баланс между технологичните иновации и защитата на околната среда. В тази връзка енергийната ефективност на всички процеси придобива решаваща важност, в .т.ч. и обработката на отпадъчни води, които се генерират предимно от сезонни почистващи дейности“, обясниха от Алмекс-БГ. „В периода от август до октомври винарната работи с пълен капацитет. Контейнерите, използвани за гроздето, трябва системно да се почистват, както и дворът, където спират превозни средства“, посочиха още от българското дружество.


Предприятието не е свързано към общинската канализационна мрежа, затова използва собствена пречиствателна станция за отпадъчни води, чието оборудване обаче е в края на експлоатационния си живот. Освен това, винарната е увеличила капацитета си през годините. Всичко това, както и сезонните колебания в количеството отпадъчни води кара техническите специалисти да съсредоточат вниманието си на първо място върху подмяната на старите дифузори, инсталирани на дъното на резервоара за аерация.


Експертно проучване показва, че мембранните дискови дифузори 622 Silver Series II на Sanitaire, бранд на Xylem, отговарят на всички изисквания на проекта. Те използват усъвършенствана техника за перфорация на мембраната, която създава изключително фини и равномерни мехурчета за оптимален пренос на кислород. Благодарение на уникалната мембрана, както и на интегрирания О-пръстен и горното уплътнение с резба, което елиминира течовете, дифузорите помагат за намаляване консумацията на енергия и повишават оперативната ефективност.Когато отпадъчните води на винарната постъпват в аератора, стойността им на химически потребен кислород (ХПК) може да достигне 1000 mg/l. Дифузорите на Sanitaire понижават ХПК до 10 mg/l, много под изискуемата граница от 160 mg/l за заустване в повърхностни води. „Тази висококачествена обработка и отстраняването на други замърсители дава възможност на винарната да използва повторно част от водата за промишлени процеси и за напояване на овощните си дървета. По този начин допълнително се ограничават въздействието върху околната среда и експлоатационните разходи“, разясниха от Алмекс-БГ.


Обновяването на пречиствателната станция продължава с подмяна на стария компресор за въздух с нов – модел Sanitaire TurboMAX. „Високоефективен и високоскоростен, турбо компресорът с директно задвижване се отличава с висока надеждност. TurboMAX е напълно безмаслен, с ниски изисквания по отношение на поддръжката поради самонастройващите се безконтактни лагери, като се отличава и със сравнително безшумна работа“, посочиха още от българската компания.


В резултат от инсталирането на новите машини, в края на първата пълна година консумацията на енергия за пречистване на технологичната вода е намалена с повече от 50%. Това е значителна икономия на разходи за Castello Banfi и преди всичко системата води до почти нулево въздействие върху околната среда, което е в пълно съответствие с политиките на италианската компания.


Повече информация за Алмекс-БГ, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Алмекс-БГ, Castello Banfi, Xylem

Още от ВиК