Внедрявания

ДМ Арматурен: Решения на Kamstrup се интегрират в мащабен проект за намаляване на загубите на вода от течове в Дания

06.11.2018 г.


Знаете ли, че Дания е сред държавите в световен мащаб, в които нивото на загубите на вода е едно от най-ниските? За 2016 г. то е само 7.6%. Въпреки това никога не е имало цялостно интегрирано решение, борещо се с този проблем. Досега. „През 2016 г. 9 организации решават да обединят усилията си в тази посока и стартират проекта LEAKman, чиято цел е да предостави съвременна всеобхватна система, която да намали загубите от течове до минимум“, коментираха за Инженер.bg от ДМ Арматурен, българско дружество – партньор у нас на едната от участващите в проекта компании – Kamstrup.


Дейностите по инициативата са разпределени от 2016 г. до 2020 г., а в изпълнението им участват две ВиК дружества – HOFOR и Novafos, на чиято територия се внедрява решението, Техническият университет в Копенхаген, както и компаниите AVK Group, Grundfos, Kamstrup, Leif Koch, NIRAS и Schneider Electric.


„Ролята на Кamstrup в проекта LEAKman е съсредоточена върху повишаване на прозрачността върху потреблението на вода. По-конкретно това включва доставянето на близо 5 000 интелигентни измервателни уреда с дистанционно отчитане, които вече са инсталирани в демонстрационните зони. За да се стигне до търсения ефект, отчетените загуби на вода се картографират“, обясниха от ДМ Арматурен. Освен че предоставят данни за потреблението, новите уреди изпращат и сигнал до съответното ВиК дружество в случай на теч, температурни колебания, обратни потоци, умишлени нарушения от страна на потребители и позволяват онлайн мониторинг в реално време на водния баланс в съответна област.


Kamstrup осигурява и сензори за налягане, които позволяват да се извършва оптимизация, основана на действителното налягане в критичните точки на разпределителната мрежа, а не на теория и допускания. Решенията на Kamstrup са директно интегрирани в онлайн хидравлични модели, което позволява много точни изчисления на потенциала за оптимизиране на налягането.За да се осъществи концепцията за цялостна система, освен измервателните уреди и сензорите за налягане, се инсталират и спирателни клапани, логери за шум, антени, а т.г. е въведена и специалната информационна система за управление HOMIS, разработена от един от участниците в проекта.


Към момента е внедрен онлайн хидравличен преглед за всяка от демонстрационните зони, като се използва комбинация между данни от SCADA системата, сензорите за налягане, логерите за шум и хидравличният модел на водоразпределителните мрежи. Освен че предлагат уникален преглед на хидравличните условия в реално време, моделите могат да се използват и за планиране на мрежата, както и за създаване на „какво, ако“ - сценарии.Работата по проекта продължава, като предстои инсталирането на интелигентни спирателни кранове и помпи, които да оптимизират налягането.


„В следващия, заключителен етап на LEAKman, резултатите и методите от всички дейности ще се обобщят в доклад, за да могат да бъдат внедрени и в други ВиК дружества. Това е начин да се реши глобалният проблем със загубите на вода в следствие на течове и ролята на Kamstrup за постигането му е изключителна“, заявиха от ДМ Арматурен.


Може би не всяко ВиК дружество се нуждае от всеки един от компонентите на цялостната система, но според специалистите огромен потенциал за успех има и съчетанието само на няколко елемента. „Решенията на Kamstrup са изключително гъвкави, защото се основават на стандартизирани данни от измервателни уреди и могат да взаимодействат гладко и с други системи. Данните от измервателната апаратура се събират чрез системата READy, но могат лесно да бъдат експортирани в SCADA система например“, изтъкнаха от българската фирма.


Повече информация за ДМ Арматурен ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: ДМ Арматурен, Kamstrup

Още от ВиК