Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Внедрявания

Евротех: Решение на Andritz повишава ефективността на ПСОВ в Истанбул и помага за по-чисти води в Мраморно море

08.08.2019 г.


Бързо нарастващо население, по-строги екологични разпоредби и остаряла пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – пред това предизвикателство се изправят управляващите на истанбулския квартал Амбарли. А решението? То идва с технологията на Andritz Separation – утвърден световен разработчик и производител на сепариращи инсталации, чиито продукти на българския пазар предлага фирма Евротех. Именно специалистите от българската компания ни разказаха повече за посочената ПСОВ в съседна Турция.„Проблемът с пречиствателната станция в кв. Амбарли е, че тя обслужва повече от 2 млн. души, чийто брой продължава да расте. В същото време за Истанбул вече е в сила Директивата за пречистване на градски отпадъчни води (91/271 / EEC) на Европейския съюз. В тази ситуация оборудването на местната ПСОВ се оказва недостатъчно ефективно“, обясниха от Евротех. Освен че трябва да е технически издържано, решението на проблема трябва да се намери бързо, на конкурентна цена и да се внедри в кратък срок. Допълнително утежняващо обстоятелство е и ограничената площ на площадката, върху която е разположена ПСОВ.


Генералното решение, което предлагат от Andritz, е достигане на съдържание на сухо вещество до 95% чрез нагряване


„След пречистване на отпадъчните води се генерира утайка, която след обезводняване съдържа сухо вещества около 25% – идеално за по-нататъшно термично третиране“, посочиха от Евротех.


В пречиствателната станция Andritz инсталира шест сушилни с лопатки модел GPD 14W190, всяка с капацитет за всмукване на утайки от 4.2 t/h. Първичната и вторичната утайка се усвояват и обезводняват преди да бъдат изсушени. „Сърцето на инсталацията за сушене се състои от улей, съдържащ два противоположно въртящи се вала, върху които са подредени лопатки. Термично масло с температура 210 °С протича непрекъснато през кожуха, кухите валове и лопатките. Изсушената утайка – със съдържание на сухи твърди вещества 90 - 95% – се транспортира чрез охладени транспортьори в силоз за съхранение при температура под 40 °С“, разясниха от българската компания.Произведеният в процеса на разлагане биогаз се използва като гориво в газовите турбини и се превръща в електричество. Получената топлина от газовите турбини се прехвърля към термичната маслена система и се използва за осигуряване на необходимата топлинна енергия за сушилните за утайки.


„В резултат на обновеното оборудване, истанбулският квартал се сдоби с високотехнологична ПСОВ, която при това намира своето отговорно място в грижата за околната среда. Добрият енергиен баланс на инсталацията е постигнат чрез свеждане до минимум на енергията, необходима за работа на сушилните“, подчертаха от Евротех.


Осъвременената пречиствателна станция в Амбарли допринася значително и за подобряване на качеството на водата в Мраморно море, тъй като изсушената утайка, за разлика от влажната, може да се използва за различни приложения. От Амбарли например, тя отива в циментови заводи, където се използва като алтернативно, висококачествено гориво.Повече информация за Евротех ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Евротех, Andritz, pixabay.com

Още от ВиК