Внедрявания

Пет приложения на иновативните ултразвукови водомери Kamstrup FlowIQ 2200 за намаляване загубите на вода

04.02.2020 г.


Според данни на Националния статистически институт (НСИ) загубите на вода в България за 2018 г. възлизат на 56.4% от подаденото водно количество, или общо 499 млн.куб.м. От тях 425.6 млн.куб.м са загуби при транспортиране на водата по водопреносните мрежи. Една от възможните мерки, които биха могли да облекчат проблема, е акустичното откриване на течове чрез иновативния водомер Kamstrup FlowIQ 2200, за който вече ви разказахме. А как реално може да се приложи този тип мониторинг коментираха пред Инженер.bg от утвърденото българско дружество ДМ Арматурен, партньор на Kamstrup у нас.„Използването на ултразвуковата технология е свързано с много предимства при експлоатация на водоснабдителните мрежи. Но как са установени те? По най-достоверния метод – с опити. Общо 1500 водомера FlowIQ 2200 са инсталирани в различни точки от територии, обслужвани от 7 ВиК оператора в Швеция и Дания“, разказаха от ДМ Арматурен.


И така, как и къде помага ултразвуковата технология на FlowIQ 2200:


1. Визуализация на течове


В рамките на проекта, ултразвуковата технология спомага за откриването на многобройни течове, които са локализирани прецизно, благодарение на факта, че данните от водомерите могат да се визуализират. По този начин съответната работна група стеснява значително зоната си на работа и критичните точки са открити по-бързо и по-прецизно.


2. Течащ пожарен хидрант


С помощта на няколко отделни устройства е открит теч при пожарен хидрант. На фигурата вдясно ясно се вижда един и същ модел, който се повтаря при няколко записа в различни точки – така проблемният хидрант е открит и ремонтиран изключително бързо.


Това показва, че FlowIQ 2200 може да се използва не само за откриване на течове по тръбопроводите, но и на ненадеждна или аварирала арматура.


3. Теч на сградно водопроводно отклонение (СВО)


По време на проекта е извършена симулация на теч с дебит около 0.5 m3/h до 0.75 m3/h на СВО. Течът е засечен от 5 различни водомера FlowIQ 2200, като най-отдалеченият от тях се намира на 200 m по уличния водопровод, но дава корелативен модел на изменение както и най-близкия.


На илюстрацията (долу вляво) ясно се виждат пиковете, регистрирани от отделните устройства (графиката от най-близкото е показана с жълто).4. Битови течове


Внезапният скок на високи звукови стойности показва отклонение, което може да се дължи на изключително висока консумация или на спукване. Примерът в случая (горе вдясно) показва спукване в къщата на потребители, засечен от съседните водомери. Колкото повече такива водомери са инсталирани, толкова по-добре могат да се направят изводи за състоянието на дистрибуторската мрежа или за внезапни необичайни явления.


5. Избягване на сериозни аварии


Ултразвуковата система с водомери FlowIQ 2200 позволява да се регистрират изменения и дребни течове, преди те да са предизвикали по-сериозни спуквания и аварии. Това приложение е показано на следната диаграма. Уредът е регистрирал наличието на теч, който очевидно бързо прогресира. Повредата е отстранена преди тръбопроводът да аварира, а моментът е отбелязан с вертикалната линия. Видно е, че след навременната намеса тръбопроводът възстановява своята нормална работа.


„Информацията, която ВиК операторите могат да получат по този начин, ще им позволи да приоритизират по-правилно ресурсите и усилията за поддръжка, като същевременно предоставят по-добро обслужване на клиентите си. Решението Acoustic Leak Detection осигурява прозрачност в дистрибуторската мрежа чак до крайните потребители, а също така е ценен инструмент в борбата със загубите на вода“, коментираха в заключение от ДМ Арматурен.


Повече информация за ДМ Арматурен ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: ДМ Арматурен, Kamstrup

Още от ВиК