Внедрявания

Хидро-Хикс България: Датска фармацевтична компания внедри инсталация за пречистена вода на Eurowater

27.01.2018 г.


Водещият производител на съоръжения за пречистване на води Eurowater успешно въведе в експлоатация комплексна инсталация за пречистена вода в датската фармацевтична компания Fertin Pharma. „Водата от инсталацията ще се използва основно за почистване на съоръженията, както и за производство на медикаментни дъвки. След разширяване на производствения капацитет, системата ще осигурява 3000 l/h пречистена вода“, съобщиха за Инженер.bg от фирма Хидро-Хикс-България, която предлага продуктите на Eurowater у нас.Новите съоръжения покриват всички изисквания на добрите производствени практики, съгласно стандартните на FDA (US Food and Drug Administration) и Европейския съюз (EС), нормативните разпоредби за условията на производство и околната среда, разпоредбите на Директивата на ЕС за машинно оборудване, както и актуалните издания на Европейската фармакопея (Ph. Eur) и фармакопеята на САЩ (USP).


Пречиствателната инсталация е проектирана за непрекъсната денонощна експлоатация 365 дни в годината и позволява използването на химикали за дезинфекция.На изхода на системата за обратна осмоза, компонентите, които влизат в контакт с флуида, са от неръждаема стомана AISI 316L. Грапавостта на повърхнините е по-малка от Ra < 0.8 µm, а на местата на заварките < 1.6 µm. Всички заварки са документирани в дневника за заваръчните операции.


Компактното фармакологично съоръжение (CU:Pharma) е оборудвано с технология за пестене на вода. Системата за обратна осмоза е от типа RO-Plus със степен на възстановяване на водата 90% без да се нарушава експлоатационната надеждност и качеството на водата.


Технически данни на внедрената комплексна инсталация:


  •  - Дебит: 3000 l/h;

  •  - Проводимост: < 0.1 µs/cm при 15 °C;

  •  - Общо съдържание на органични въглеводороди TOC: < 500 ppb;

  •  - Колонообразуващи единици (CFU): < 100 CFU/ml.

     

Компоненти на системата за пречистена вода:


  •  - Покачваща налягането помпа;

  •  - Омекотителна инсталация SMP 362 с анализиращо устройство Testomat за мониторинг на твърдостта на водата;

  •  - CU: Pharma – компактно съоръжение, включващо система за обратна осмоза RO-Plus, система за електронен обмен на данни, смесителен резервоар, съоръжение за почистване на място, както и централен пулт на управление с PLC контролер и HMI интерфейс.


Повече информация за Хидро-Хикс-България ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!


Източник на снимковия материал: Хидро-Хикс-България, Eurowater

Още от ВиК