Внедрявания

Продукти на Henkel подобряват работата на пречиствателните станции за отпадни води

19.01.2018 г.


Отпадните води, независимо дали са с битов или промишлен характер, са сериозен замърсител за околната среда. Предварителното им пречистване, преди заустването им в естествени водни басейни, предотвратява нанасянето на сериозни щети, които могат да доведат до екологични проблеми и да застрашат живота и здравето на хората. Това определя важността на пречиствателните станции за градовете и за промишлеността, както и необходимостта от осигуряване на безпроблемното им функциониране – задача, която продуктите на Henkel могат значително да улеснят, разказаха за Инженер.bg от фирма Хенкел България ЕООД, направление Лепилни технологии.В една от най-новите статии, публикувани в блога на Henkel, посветен на лепилните технологии на компанията, блогърът Себастиан Хорстман (Sebastian Horstmann) обръща внимание на продуктите на Henkel, които могат да допринесат за лесно решаване на някои от основните предизвикателства в областта на пречистването на води.


„Възникването на проблеми в работата на пречиствателната станция, поради наличие на повреда в някое съоръжение, е нежелателно. От друга страна, евентуално спиране на работата на станцията носи сериозни рискове за околната среда, за хората, а също така може да доведе и до финансови загуби“, пояснява Себастиан Хорстман.

 

Процесът на пречистване на отпадните води включва различни етапи, протичащи в специално предназначени за това съоръжения. Основен материал, използван при изграждането на тези съоръжения, е бетонът. „За повечето хора бетонът безспорно е материал, които се отличава със своята здравина и устойчивост. В действителност, бетонът наистина е материал, характеризиращ се с висока якост, но това съвсем не означава, че той е застрахован от повреди. Сред най-честите причини за тях са излагането на бетона на химични или механични въздействия“, казва г-н Хортсман.

 

Устройствата, влизащи в състава на пречиствателните станции за отпадни води, обикновено се изграждат почти изцяло от бетон и метал. И двата материала са склонни към износване, а металът допълнително е застрашен и от възникване на корозия.Едни от най-честите причинители на износването на съоръженията в пречиствателните станции са абразивни частици, преминаващи през тях, както и използваните химикали. Всеки елемент от станцията може а бъде засегнат. Това важи както за основните, които са пряко изложени на тези въздействия, така и за помощните съоръжения.

 

Продукти Loctite в пречиствателни станции в България и Унгария

„Едно от възможните решения на този проблем е подмяна на износената част. Днес обаче, съществуват много ефективни начини не само да се възстановят и ремонтират повредените части, но и да се защитят новите или вече подменените, така че да се сведат до минимум последиците от бъдещо износване. По този начин се повишава надеждността, удължава се експлоатационният срок на съоръженията и се намаляват капиталовите и оперативните разходи“, категоричен е Себастиан Хорстман. Той коментира, че няколко пречиствателни станции за отпадни води в Унгария и България вече са имали възможност да се възползват от прилагането на подобни методи и са доволни от резултатите. В Унгария части от утаителя са били възстановени и ремонтирани с помощта на Loctite PC 7257. Процесът е отнел около два дни, но е протекъл без да се налага спиране на работата на пречиствателната станция.

 

За пречиствателната станция в София е използван продуктът Loctite PC 7277. Целта - защита на отделни елементи от съоръжението от химически повреди.

 

Сериозно предизвикателство, пред което се изправят съвременните пречиствателни станции за питейни и отпадни води е и постигането на висока ефективност. Обикновено това е свързано с повишаване ефективността на оборудването и намаляване консумацията на енергия. Всеки ден в пречиствателните станции милиони кубически метри вода се транспортират посредством различни типове и различни по размер помпи. Това превръща помпите в един от основните консуматори на енергия.


 

Полимерните композити с марка Loctite са продукти, с които е възможно възстановяване, подновяване и защита на компоненти, изложени на износване, на влиянието на химикали или на климатичните условия. „Някои компании от индустрията, които използваха тези продукти, успяха да постигнат значително подобряване на ефективността на оборудването и намаляване на енергопотреблението“, заявява в заключение Себастиан Хорстман.

 

А приложната област на тези продукти съвсем не се изчерпва дотук.

 

Вход към блога на Henkel, направление Лепилни технологии, където ще откриете още много интересни истории и полезна информация – ТУК!


Повече информация за Хенкел България ЕООД, Лепилни технологии, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!


Източник на снимковия материал: Хенкел България ЕООД, направление Лепилни технологии

Още от ВиК