Интервю

Без партньорство, доверие, честност и лоялност за нас работата не е удовлетворение

Инж. Владимир Петков, управител на П И М Груп пред Инженер.bg


Господин Петков, бихте ли разказали за началото. Как се решихте да започнете бизнес в онези смутни години от началото на деветдесетте?

През 1990 г. икономическата обстановка в страната се промени. Имаше дестабилизация и масово неизплащане на работни заплати. Въведени бяха нови закони и нови икономически рамки за икономическата дейност. Човек бе принуден да търси своята ниша. Времената бяха несигурни, тежки, смутни, но поне - за разлика от сега, можеше да се започне без начален капитал, само с предприемчивост.

Началото поставихме трима съдружника, оборудвани с една стара пишеща машина, факс, с личните си коли и работейки от дома.

 

Колко от нещата, които планирахте тогава се реализираха, и най-общо какво научихте за бизнеса с техника и технически изделия в България?

В началото, като повечето българи се опитвахме да реализираме по-широка гама от дейности и продукти. Виждането ни бе да се специализираме в една област, която при постигане на съответното ниво на компетентност да започнем да задълбочаваме и разширяваме в последствие към свързани с нея дейности. Така в годините остана да се занимаваме само с доставка на помпи. След това постепенно развихме сервизна дейност, окомплектоване на помпени системи, проектиране и изработка на табла за управление и автоматизация на помпени системи, изпълнение на СМР по помпени станции, ВиК и пожарогасителни инсталации.

 

Работите от много години с водещи международни компании. Различава ли се начинът, по който те правят бизнес от българските реалности?

Определено да! Там има конкретни и точни икономически правила, съгласно които  фирмите организират дейността си. При нас има много различни правила или няма никакви правила. Отделно е на лице специфика в политическите и икономическите реалности в народопсихологията ни.  При нас трябва винаги да работиш с много варианти и да проучваш задълбочено всеки отделен случай. Затова много чуждестранни компании, когато решиха да навлязат на българския пазар, наеха български фирми, които да могат да се ориентират и намират правилните решения.

 

Девизът ви е „Свят на доверието“. Промени ли се смисълът, който влагаме в думи като партньорство, доверие и лоялност през последните двадесет години?

За нас не се е променил. Без партньорство, доверие, лоялност, честност и приятелство, за нас работата не е удовлетворение. Без тях няма предвидимост, няма правила. Вярваме, че с годините все повече се увеличават партньорите с такова мислене.

 

Каква е успешната пазарна политика днес, г-н Петков?

Трудно е да даваш рецепти за успешна пазарна политика при стагнация на пазара и дългогодишна липса на подкрепа за малкия и среден бизнес. Опитваме се освен с професионализъм и лоялност към клиентите си да се задържим на повърхността с търсене на нови пазарни ниши. Следим и иновациите в продуктовите гами и организацията на работа.

 

По какви критерии подбирате екипа си и какво може да ви накара да се разделите професионално с един човек?

Критериите са много, но основните са влечение към работата и желание за професионално и личностно усъвършенстване. Нелоялността и претенциите без покритие пък са факторите за несъвместимост с някого.

 

Кои са фирмите, обединени от П И М Груп? Какво бъдеще планирате за всяка от тях?

ПиМ Груп обединява фирмите ПиМ Консултинг, ПиМ Д. Иванова и ПиМ Стройинвест. За ПиМ Консултинг идеята ни е да се развива в посока комплексни услуги за корпоративни клиенти в нашата област, ПиМ Д. Иванова - да се ориентира все повече към масовия потребител, включително с разширяване на предлаганите услуги. ПиМ Стройинвест се занимава с инвестиране и изграждане на малки бази за отдих и туризъм.

 

В бранша сте познати като успешен бизнес и семеен тандем с г-жа Донка Илиева.  Каква е успешната формула за постигането на такава хармония, г-н Петков?

С всичките негативи на такъв тандем, индивидуалността и допълването между нас, обсъждането на идеите и организацията на работата, 24-часовият живот с проблемите на фирмата явно доведоха до успех в развитието ни. Тази хармония градихме през годините бавно и неусетно с обич и доверие, с търпение и толерантност, с отворени сетива за мнението на другия и зачитане на неговата индивидуалност.

 

Източник на снимковия материал: Инженер.bg

Още от ВиК