Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Интервю

Емил Димитров: „Качествените материали и засиленият строителен контрол са база за устойчива ВиК инфраструктура“

08.02.2018 г.

В началото на 2018 г. България посрещна „първите“ в Европейския съюз, давайки ясна заявка за своето развитие и стремеж към непрекъснати подобрения в направленията, поставени като приоритет от водещите страни-членки. Страната ни се намира във втория програмен период 2014 - 2020, в който структурните фондове на съюза ще бъдат използвани за разнообразни инвестиции, от които по мащаб се отличават тези във ВиК инфраструктурата. Какво успяхме да свършим дотук и какво важно предстои? В какво да вложим повече усилия, за да се изпълняват проектите по възможно най-добрия начин? Инженер.bg коментира темата с Емил Димитров, дългогодишен експерт в областта на водоснабдителните и канализационни системи, материали и проекти.

 

Господин Димитров, от дълги години имате наблюдения върху развитието на ВиК сектора у нас. Какво успя да свърши страната ни до този момент, имайки предвид възможностите, които Европейския съюз (ЕС) предоставя в този сегмент?


Огромно количество работа се изпълни за един доста кратък срок. Започвайки още от предприсъединителните програми, през първия програмен период 2007 -2014, до настоящия момент, редица общини успяха да изградят своите водни цикли и заработиха десетки пречиствателни станции.


А какво важно предстои до края на 2020 г., когато се очаква да приключи помощта от европейските фондове?


В момента текат процедурите за Регионалните прединвестиционни проучвания, които се извършват за консолидираните ВиК дружества. Ние, като страна-членка, сме поели определени ангажименти към ЕС, които трябва да изпълним. В това число се включва и ВиК инфраструктурата на общините с над 10 000 ЕЖ. Бих казал, че важното и при проектирането, и при строителството на тези проекти е едно качествено и икономически обосновано изпълнение. Това ще гарантира устойчива база за развитие на България, както и стабилни позиции пред международната общност.


В този смисъл на какво приоритетно трябва да се обърне внимание в сектора?


Както вече подчертах, от изключително значение за правилното функциониране на ВиК системите е високото качество – поделено по равно между строителните процеси и характеристиките на влаганите материали. Това разбира се, е въпрос на контрол от отговорните страни. Такива в случая са строителният и авторският надзор, но не на последно място и възложителят на даден проект.


Какви конкретни обстоятелства трябва да са налице, за да говорим за ефективност на контрола?


Възложителят е страната, която поставя изискванията при разработването на даден проект. Ето защо до голяма степен качеството на работа зависи от него и това какво залага към проектанти, изпълнители и надзор. Той например може да изисква да се направи подробен сравнителен анализ на възможните строителни материали, с които ще се изпълни обектът. Тогава вече задача на проектанта е да разгледа алтернативи на материалите, като вземе предвид техните характеристики, експлоатационен живот, цена и т.н. По този начин ще добием представа кое е най-доброто решение за една система.


А какви мерки могат да се вземат за контрол на материалите на фаза строителство?


В момента строителните работи се контролират от строителен и авторски надзор. Това, което може да се добави, за да се гарантират „черно на бяло“ характеристиките и свойствата на материалите, е т. нар. доброволно сертифициране от страна на производителите. Към момента такъв сертификат е Знакът за качество на БАВ. Той дава възможност, във всеки момент от строителния процес съответните органи да вземат проба от материала директно от строителната площадка, която да бъде изследвана в лабораторни условия и да се установи дали отговаря на съответните характеристики. По този начин носителите на Знака за качество гарантират качеството на своята продукция, а възложителят може да е спокоен за това какво се влага в обекта му.Емил Димитров е експерт в областта на ВиК сектора, като дълги години работи в областите на експлоатация, строителство и строителни материали. Завършва УНСС със специалност „Стопанско управление“. Притежава магистърска степен по Международна икономика от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методи“, както и по Бизнес администрация от Cotrugli Business School.


Продължение на интервюто очаквайте скоро в Инженер.bg.


Източник на снимковия материал: Инженер.bg

Още от ВиК