Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Интервю

 • Нормите за пречистване на питейни води изостават от съвременните методи

  Нормите за пречистване на питейни води изостават от съвременните методи

  Инж. Евгени Йорданов от Грундфос България, пред Инженер.bg, за съвременните методи за третиране на питейни води, които осигуряват чистотата им, гарантирайки здравето на хората; за инженерните решения с хлордиоксид; за пропуските в нормативната база и за интересните факти, че в САЩ пият над три пъти по-хлорирана вода от нас, а Германия е най-големият ползвател на хлордиоксид в света!

 • Без партньорство, доверие, честност и лоялност за нас работата не е удовлетворение

  Без партньорство, доверие, честност и лоялност за нас работата не е удовлетворение

  Инж. Владимир Петков, изпълнителен директор на П И М Груп, пред Инженер.bg, за старта на бизнеса през 90-те, когато предприемчивостта е достатъчен начален капитал; за разликите в бизнес-модела у нас и в Европа; за успешния бизнес и семеен тандем с г-жа Донка Илиева, граден с обич и доверие, с търпение и толерантност.

 • Разпокъсаността в управлението на водите е огромен проблем

  Разпокъсаността в управлението на водите е огромен проблем

  Доц. Стефан Модев пред Инженер.bg за противоречията между Конституцията и Закона за водите, за нормативите, които отразяват не само състоянието на инженерното познание, но и икономически статус на обществото, за добрите и лошите примери в бранша.

 • Промените в Закона за водите акцентират върху засилване отговорността на държавата

  Промените в Закона за водите акцентират върху засилване отговорността на държавата

  Инж. Веселин Русев, управител на ВиК-Варна ООД пред Инженер.bg за инвестицията от над 3.5 млн. лева в подобряване качеството на водоснабдителната система, за развитието на водния цикъл на морската ни столица, както и за навлизането на частни капитали в сектора.

 • Загубите на вода в България са недопустимо високи

  Загубите на вода в България са недопустимо високи

  Д-р инж. Атанас Паскалев, зам. председател на Българска асоциация по водите, за целите, задачите, подхода и стратегията за намаляване загубите на вода, описани в „Ръководство по ВиК“, на което е автор.

Още от ВиК