Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Новини

КМТ Сервиз: Технология на DB Sediments за почистване на утайки предпазва от еко катастрофи и финансови загуби

04.01.2018 г.

Образуването на наноси в речните корита е природен процес, последствията от който се уравновесяват от естествения му противовес – ерозията. Не така обаче стои въпросът, когато говорим за язовири. „Натрупването на наноси в тези изкуствени водни басейни не просто отнема от полезния обем на съоръжението, но е и опасно за експлоатационния му живот. Да не говорим за потенциалните опасности, които възникват при поройни дъждове или други природни явления“, коментираха за Инженер.bg от българското дружество КМТ Сервиз. Компанията е специализирана в продажбата и поддръжката на техника за мониторинг на подземни комуникации, ВиК мрежи и открити и закрити водни басейни. Един от партньорите на КМТ Сервиз е немската фирма DB Sediments, чиято дейност е именно разработването на оборудване и услуги за справяне с проблемите, които наносите и утайките предизвикват.


„По дъното на всяка река се утаяват наноси. Образува се утаечен слой, който обаче е под въздействието на хидравличните сили на водното течение, т.е. ерозията, която от своя страна го разнася. Обикновено тези два естествени процеса се балансират и помагат на реката да запази формата на коритото си“, започваха коментара си от КМТ Сервиз. От думите им стана ясно още, че утаечните и ерозионни процеси имат и друга страна. Когато на пътя на реката е изграден язовир например, двете явления не могат да са в равновесие, тъй като свободното водно течение е нарушено. „По дъното на язовирите се натрупват много утайки и наноси, които отнемат от полезния обем на съоръжението, освен това се уплътняват и стават предпоставка за по-бързи разрушителни процеси по язовирната стена. В същото време ерозията действа на речното корито зад стената“, разказаха още специалистите.


Според тях всички досегашни методи за почистване на водните басейни от наноси – било то ръчно или с изпомпване на утайките – решават ситуацията само частично, а в много случаи предизвикват още проблеми. „Повечето подходи са скъпи, налагат изпразване на водния басейн или спиране на неговата експлоатация, а по този начин предизвикват огромни финансови загуби. Изпълнението им създава и сериозни екологични щети“, заявиха от КМТ Сервиз.


За технологията на DB Sediments:


„Новата технология на немската фирма е разработена, така че да среща предизвикателствата на глобални хидроинсталации. Освен това чрез нейното прилагане лесно се изпълняват изискванията на Европейската рамкова директива за водите“, поясниха от КМТ Сервиз.


Ето и как функционира решението:


Специални хидравлични инструменти изгребват плътните утайки и чрез тръбна система ги преместват пред изходния отвор в стената, без да го запушват. Там отново се включват естествените процеси на хидравлична ерозия и утайките преминават през изхода на язовирната стена и попадат в речното корито, където запълват празнините, изкопани от ерозията в участъка. По този начин технологията, освен че е ефективна, е и в полза на екологичните нужди на реката.


„Устройството за драгиране на дъното може да бъде програмирано да поддържа определено ниво на утайките“, добавиха българските партньори на разработчика.


Основни предимства на технологията на DB Sediments:


„Като основно предимство на тази технология можем да посочим нейната рентабилност, особено ако на язовира е инсталирана ВЕЦ. При изпълнение на почистващите процеси не се налага изпразване на водния обем, нито пък спира производството на енергия“, изтъкнаха от КМТ Сервиз. Ето какви предимства посочиха още от българската фирма:


- Не се налагат разходи за извозване и разтоварване на утайките;

- Не се губи ценна вода;

- Предотвратява се развитието на ерозия в речното корито след язовирната стена;

- Избягва се необходимостта от попълване на речното дъно с допълнителни утайки (често срещана практика в Германия, например при р. Рейн).„Тъй като всеки язовир и ВЕЦ са различни, нашите немски партньори предлагат индивидуално оборудване, конфигурирано за конкретния случай. Техните решения покриват широк диапазон от съоръжения – DB Sediments могат да предоставят подходящо решение за язовири с обем от няколко хиляди кубични метри до няколко кубични километра, както и за централи с мощност от няколко киловата до няколко гигавата“, коментираха в заключение от КМТ Сервиз.


Повече информация за КМТ Сервиз ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!Източник на снимковия материал: КМТ Сервиз, DB Sediments

Още от ВиК