Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Продукти

Помпи за отпадни води на Grundfos с уникалното работно колело „S-tube”

Когато се говори за помпа за отпадни води, надеждността е от основно значение. При това – в дългосрочен план! Принципно всеки производител има стремеж да повиши надеждността на помпите за отпадни води. В преследването на тази цел бяха разработени най-различни видове работни колела, включително вихрови(vortex), полуотворени, едноканални или многоканални, както и доста по-сложни конструкции. Освен това, тези помпи често бяха оборудвани с модерни и скъпи допълнителни агрегати, които с или без подвижни части бяха проектирани така, че да направляват, режат или манипулират отпадните води, преминаващи през помпата. Всеки специалист в областта, обаче, знае, колко е трудно да се разработи високонадеждна помпа за отпадни води.

 

По-голям сферичен проход – по-малък риск от запушване

Обикновено експлоатационният персонал в помпените станции за отпадни води приема проблемите със запушванията, появяващи се от време на време; т.е. те са свикнали с този компромис. Но защо Вие като клиент трябва да правите компромис, за да имате сигурна и надеждна помпа?

Колко чудесно би било, обаче, ако производителят на помпи за отпадни води е в състояние да разработи такава помпа, която да се характеризира с елементарна хидравлика, която да изпълнява предназначението си безотказно!

Свободният сферичен проход през помпата за отпадни води е един от ключовите фактори за недопускане на запушвания,т.е. колкото по-голям неограничен сферичен проход може да осигури една помпа за отпадни води, толкова по-малък е рискът от запушване.

Фиг. 1 Отношение между свободен проход и вероятност за запушване

 

За да се онагледи горепосоченото твърдение, нека си представим тръба с постоянен вътрешен диаметър по цялата си дължина. Ако тръбата е права и има постоянен вътрешен диаметър, то по пътя на потока няма препятствия и мъртви зони. Ако, обаче, тръбата в единия си край има стеснение, коляно или нещо подобно, то се явява препятствие за потока. Точно такава е ситуацията при работните колела и помпите.

Простотата на гладката тръба е в основата на техническото решение, на което разчита новото работно колело „S-tube“, използвано при помпите за отпадни води на Грундфос. Благодарение на работното колело „S-tube”, което е високоефективно затворено едноканално работно колело с патентована система за уплътняване, се осигурява неограничен свободен сферичен проход във всяка точка на помпата. Работното колело „S-tube” е оформено като гладка и хидравлично оптимизирана тръба, която съпровожда отпадните води през помпата, безкомпромисно от входа до изхода.

Освен всичко горе изброено  работното колело „S-tube“ Ви предлага несравнимо висока хидравлична ефективност. Повече информация можете да намерите на www.grundfos.com/no-compromise


За контакти:

Фирма: ГРУНДФОС България ЕООД

Адрес: 1592 София, район Слатина, ул. "Източна Тангента" № 100

Телефонс: 02/492 22 00

Още от ВиК