Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Събития

Как в Циндао, Китай, превръщат отпадъчната вода в питейно-битова отново?

In Macedonian

 


През 2014 г. международният разработчик на помпени решения Wilo взе участие в иновативен и уникален проект, чиято цел е да даде решение на проблемите, произтичащи от недостига на вода и енергия в мегаполисите. „SEMIZENTRAL е първата в света полудецентрализирана ВиК система. Пилотният проект е имплементиран в китайския пристанищен град Циндао, а Wilo участва както в планирането, така и в изпълнението му, в ролята си на експерт по помпени системни решения и оборудване“, съобщиха за Инженер.bg от Вило България, дъщерно дружество на международния производствен лидер.Циндао е мегаполис в източната част на Китай, чието население е нараснало с близо 8 милиона през последните години. Непрекъснатото разрастване на региона води след себе си сериозен недостиг на вода. За да се разреши този проблем е необходим новаторски поглед и иновативен подход. Той се явява в SEMIZENTRAL - проект на Техническия университет Дармщад, съвместно с китайския Университет Тундзи в Шанхай. Wilo пък доставя разнообразни помпени системи, без които реализацията на разработката не би била възможна.Що за ВиК система е SEMIZENTRAL?


Полудецентрализираната ВиК система е гъвкаво инфраструктурно решение, изключително подходящо за огромните, непрекъснато растящи градове на бъдещето и техните нужди. Какво представлява всъщност? „Конвенционалните ВиК системи са стриктни по отношение на разделянето на двата типа услуги – доставка на питейно-битова вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води. SEMIZENTRAL – напротив, предлага холистичен подход, така че координацията и синергията между тези дейности води до значително намаляване на необходимата чиста вода, при това в една енергийно независима система“, обясниха от Вило България.


Концептуално полудецентрализираните ВиК системи се състоят от три процесни модула:


I. Водите от душове и перални (сиви води) се обработва и се използва повторно за промиване на тоалетни например. По този начин дневната консумация на вода се намалява с почти 1/3;

II. Водите от тоалетни и кухненски мивки (черни води) се пречистват, като също последващата им употреба е възможна;

II. Биологичните отпадъци и утайките от предишните два модула се пречистват анаеробно. Този етап е всъщност енергийният център на системата. Добитата енергия от отделения биогаз е напълно достатъчна, за да покрие нуждите от електричество на всички модули.


В резултат от тези три етапа ВиК системата реализира между 30% и 40% намаляване както на необходимостта от прясна вода, така и на количеството отпадъчни води във водосборните зони“, допълниха от българското дружество.Пилотната имплементация на проекта е в Китай


Подходът е представен за първи път пред широката публика по време на Expo 2010 в Шанхай, но пилотната му реализация в световен мащаб е в Циндао и преминава на две фази. Първата фаза обхваща периода от април 2012 г. до март 2013 г. и включва предварителни дейности, необходими за изпълнението на проекта. Такива са адаптиране на концепцията към местните условия и експертен мониторинг на процесите по планиране и изпълнение. Втората фаза протича от май 2013 г. до юли 2016 г. и включва валидиране, оптимизиране и планиране на по-нататъшното развитие на подхода.


„Проектът е разработен за 12 000 ЕЖ, като се изпълнява в района на Международното градинарско изложение в гр. Цинбао, провинция Шандун. По план събраните сиви води трябва да се използват за промиване на санитарните възли, а черните води – за напояване и измиване на улиците“, разясниха от Вило България.Wilo е сред значимите партньори на проекта


Високоефективните помпи на Wilo, инсталирани в системата, имат решаващо значение в пилотния проект. Използват се общо 56 потопяеми разбъркващи механизми, помпи и системи за повишаване на налягането и пожарогасителните системи.


„Адаптивната и ресурсно-ефективна водна инфраструктура е гъвкава и може да расте заедно с урбанизацията на района. Така станцията за обработка и разпределение на водите е точно толкова голяма, колкото е необходимо, и толкова малка, колкото е възможно“, коментираха в заключение от българското дъщерно дружество на Wilo.


Повече информация за Вило България ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Вило България, Wilo

Още от Пречистване на питейни води