Да помогнем на българските болници с дооборудване, поддръжка и сервиз в борбата с COVID-19! Включете се в инициативата ТУК!

Пазарни акценти / Прегледи

Клон „Монтажи“ на Старт Инженеринг извършва широк кръг от електромонтажни и машинно-монтажни дейности

26.03.2018 г.

In Macedonian   In Romanian   In SerbianСтарт Инженеринг АД е водеща инженерингова фирма с установени традиции в проектирането, монтажа, внедряването на нови технологии, автоматизацията и пусково-наладъчната дейност на големи енергийни и индустриални обекти. Фирмата се е специализирала в различни направления, част от тях обособени в отделни клонове. Сред тях е направлението, извършващо монтажни дейности. „Дейността на клон „Монтажи“ е свързана с изпълнение на електромонтажни и машинно-монтажни работи, монтаж на метални конструкции, на тръбопроводи от черни и неръждаеми материали с различни диаметри, полиетиленови и полипропиленови тръбопроводи, както и монтаж на КИП и А инсталации“, информираха за Инженер.bg от Старт Инженеринг.


Екипът на клон „Монтажи“ се състои от квалифициран управленски и изпълнителски персонал, състоящ се от над 20 инженери и 100 специалисти с богат опит в работата по различни обекти отинженерната, строителната, пътната и промишлената инфраструктура, включително обекти със специално предназначение и надзорни съоръжения. Направлението извършва широк кръг от дейности, свързани с монтаж на електрически системи и съоръжения, монтаж на технологично оборудване, изграждане на метални конструкции, извършване на разнообразни дейности по газопреносни и газоразпределителни системи и съоръжения и мн.др.


В областта на електромонтажа специалистите от клон „Монтажи“ извършват: изграждане на електрически системи и инсталации ниско, средно и високо напрежение; електрообзавеждане в областта на електроенергетиката - централи, станции и подстанции, метрополитен и железопътен транспорт, компресорни станции за природен газ, пречиствателни станции за отпадни води, производствени предприятия, както и монтаж на КИП и А прибори и инсталации.Извършваните машинно-монтажни дейности включват:

 - Монтаж на технологично оборудване и машини в енергетиката, металургичната, добивната, преработвателната и леката промишленост;

 - Монтаж на тръбопроводи, помпи и арматура в пречиствателни станции, водопреносна мрежа, химическа и хранително-вкусова промишленост;

 - Монтаж на метални строителни конструкции;

 - Изграждане и подмяна на релсови пътища;

 - Монтаж, демонтаж и ремонтни дейности на мостови и козлови кранове;

 - Изграждане, преустройство и поддръжка на надзорни съоръжения.


Клон „Монтажи“ разполага със специалисти с богат опит в изпълнението на проекти, свързани с газопреносни и газоразпределителни мрежи. „Това дава възможност да бъдат предоставяни услуги по изграждане на компресорни станции, газорегулаторни и газоизмервателни станции и съоръжения, както и с изграждане на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни съоръжения и инсталации“, поясниха от Старт Инженеринг. Сред изпълняваните дейности са още преустройство на преносни газопроводи; изпълнение на газоопасни дейности при врязвания и превключвания; изграждане на тръбопроводи от топлопреносната мрежа; ремонт и преустройство на тръбопроводи и парни котли.Гаранция за нивото на изпълнение на дейностите са внедрените системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и наISO 14001:2005 за опазване на околната среда, както и за обезпечаване на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007.


Във връзка с дейноста на клон „Монтажи“ в предприятието е интегрирана система за контрол на качеството при заваряване съгласно ISO 3834-2, както и пълна система за качество при производство и монтаж на метални конструкции според изискванията на EN 1090, клас на изпълнение EXC4“, допълниха от Старт Инженеринг.


Клон Монтажи е вписан в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

 

Повече информация за Старт Инженеринг АД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Старт Инженеринг АД

Още от Енергетика (ВЕИ)